მანტკავების ოჯახი

ესაჭიროებათ საკვები

მანტკავების ოჯახი

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

Stepan Tonakanyan

10 Gel


ანონიმური

10 Gel


ანონიმური

10 Gel


ანონიმური

10 Gel


ანონიმური

50 Gel