ნიკოლოზ და ნიტა დაშნიანი

პატარები საჭიროებენ სპეციალურ აპარატს.

ნიკოლოზ და ნიტა დაშნიანი

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

2 Gel


ანონიმური

2 Gel


ანონიმური

2 Gel


ანონიმური

5 Gel

Patara gigas


ანონიმური

30 Gel

დაჩის