გიორგი ტატანაშვილი

ესაჭიროება ფინანსური დახმარება დიაგნოსტირებისთვის.

გიორგი ტატანაშვილი

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

20 Gel


ანონიმური

5 Gel


ანონიმური

10 Gel


დავით

12 Gel

#ბექასთვის


ანონიმური

1 Gel

ბექა გოგოლაძისთვის