ანდრო შეროზია

ესაჭიროება საზღვარგარეთ ოპერაცია

ანდრო შეროზია

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

5 Gel

Ალიკას


ანონიმური

5 Gel

ეკატერინეს


ანონიმური

5 Gel

ნუცას


ანონიმური

5 Gel

მათეს


ანონიმური

10 Gel

Ნენეს