თენგიზ დოიჯაევი

ესაჭიროება ღვიძლის ტრანსპლანტაცია

თენგიზ დოიჯაევი

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

25 Gel


ანონიმური

5 Gel


ანონიმური

5 Gel


ანონიმური

5 Gel

ქეთისთვის


ანონიმური

5 Gel