ნანუცა ბეგლარაშვილი

ესაჭიროება დახმარება

ნანუცა ბეგლარაშვილი

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

25 Gel


ანონიმური

5 Gel


ანონიმური

5 Gel


ანონიმური

5 Gel

ქეთისთვის


ანონიმური

5 Gel