მამუკა ზაქარაძე

დაუდგენელი დიაგნოზი

მამუკა ზაქარაძე

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

5 Gel

anastasia


ანონიმური

3 Gel

nikolozinita


ანონიმური

1 Gel

Giorgis


ანონიმური

5 Gel


ანონიმური

1 Gel

Gigas