დავით იგიტიანი

ესაჭიროება მრტ კვლევა

დავით იგიტიანი

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ვლადისლავ ჯიჯავაძე

100 Gel


Stepan Tonakanyan

10 Gel


ანონიმური

10 Gel

გამოჯამრთელება


დიმიტრი კოზანოვი

10 Gel


დიმიტრი კოზანოვი

10 Gel