ჯაბა ნიჟარაძე

ესაჭიროება მკურნალობა

ჯაბა ნიჟარაძე

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

10 Gel

გაბრიელისთვის


ანონიმური

10 Gel

ღმერთი იყოს შენი მფრაველი


ანონიმური

15 Gel


ანონიმური

10 Gel


ანონიმური

10 Gel