ნიკოლოზ პაპიაშვილი

ესაჭიროება საზღვარგარეთ მკურნალობა

ნიკოლოზ პაპიაშვილი

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

10 Gel

დემეტრეს


ანონიმური

10 Gel

ნიკოლოზისთვის


ანონიმური

10 Gel

#ბარბარესთვის


ანონიმური

10 Gel

#ბარბარესთვის


ანონიმური

5 Gel