საბა ბეგაშვილი

ესაჭიროება დიაგნოსტირება

საბა ბეგაშვილი

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

Stepan Tonakanyan

10 Gel


ანონიმური

10 Gel


ანონიმური

10 Gel


ანონიმური

10 Gel


ანონიმური

50 Gel