საბა ბეგაშვილი

ესაჭიროება დიაგნოსტირება

საბა ბეგაშვილი

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

10 Gel

ნიკოლოზისთვის


ანონიმური

10 Gel

#ბარბარესთვის


ანონიმური

10 Gel

#ბარბარესთვის


ანონიმური

5 Gel


ანონიმური

1 Gel