ანამარია ფანქველაშვილი

ესაჭიროება დახმარება

ანამარია ფანქველაშვილი

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

1 Gel

მარიამს


ანონიმური

50 Gel


ანონიმური

10 Gel


ანონიმური

10 Gel


ანონიმური

50 Gel