ანამარია ფანქველაშვილი

ესაჭიროება დახმარება

ანამარია ფანქველაშვილი

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

10 Gel

ნიკოლოზისთვის


ანონიმური

10 Gel

#ბარბარესთვის


ანონიმური

10 Gel

#ბარბარესთვის


ანონიმური

5 Gel


ანონიმური

1 Gel