ელენე დუმბაძე 8 წლის

ელენეს აქვს დავალიანება თურქეთის კლინიკაში

ელენე დუმბაძე 8 წლის

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

10 Gel


ანონიმური

5 Gel


ანა გიორგაძე

2 Gel

ემილიას


ანონიმური

2 Gel

Anas


ანონიმური

2 Gel