ერეკლე 2 თვის

საჭიროებს ოპერაციას

ერეკლე 2 თვის

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

5 Gel


ანონიმური

2 Gel


ანონიმური

2 Gel

გიორგი ჯანაშია


ანონიმური

2 Gel

ბექა ჩაჩანიძე


ანონიმური

2 Gel

მეგი ცეცხლაძე