მართა აბულაძე Marta Abuladze

Diaphragm Hernia and Short Esophagus

მართა აბულაძე Marta Abuladze

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

5 Gel


ანონიმური

2 Gel


ანონიმური

2 Gel

გიორგი ჯანაშია


ანონიმური

2 Gel

ბექა ჩაჩანიძე


ანონიმური

2 Gel

მეგი ცეცხლაძე