მარიამ ქველაძე

მის ოჯახს ძალიან უჭირს ბავშვის გამოკვება სიმლიაკი #1 ჭამს პატარა , და ასევე გვთხოვენ ჰიგიენური საშუალებებოთ დახმარებას , პქმპერსი 2 ზომა.

მარიამ ქველაძე

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

მაია

50 Gel


ანონიმური

10 Gel

ლუკასთვის


ანონიმური

10 Gel

გიორგისთვის


tea mkervalishvili

2 Gel


ანონიმური

2 Gel