მარიამ ქველაძე

მის ოჯახს ძალიან უჭირს ბავშვის გამოკვება სიმლიაკი #1 ჭამს პატარა , და ასევე გვთხოვენ ჰიგიენური საშუალებებოთ დახმარებას , პქმპერსი 2 ზომა.

მარიამ ქველაძე

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

0.5 Gel


ანონიმური

30 Gel

თანაბრად


ანონიმური

100 Gel


ანონიმური

30 Gel


ანონიმური

3 Gel

ალის❣